Οδηγίες | Guidelines

Στις Εκδόσεις Αρχειοθραύστης καλωσορίζουμε φιλοσοφικά, ιστορικά και πολιτικά κείμενα με πρωτότυπες ιδέες και στιβαρή τεκμηρίωση. Ενθαρρύνουμε ανθρώπους με διαφορετικά υπόβαθρα να ζωντανέψουν τον διάλογο για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας, χωρίς να αναλώνονται σε θέματα γλώσσας, ορθογραφίας, τονικού συστήματος, έκτασης, ή τρόπου παραπομπών και βιβλιογραφίας. 


​Γι' αυτό, δεν τίθεται κατ' αρχήν κανένας περιορισμός περιεχομένου ή μορφής πλην ενός: τα αρχεία να είναι σε μορφή doc ή docx και να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση archeiothrafstiseditor@gmail.com. 

Archeiothrafstis Publishing welcomes original and rigorously documented articles on philosophy, history and politics. We encourage people with different backgrounds to enliven the discussion about our past, our present and our future, without burdening themselves with trifling details (e.g. language, diacritics, length, citation style etc.).


​That’s why we are imposing no limitations on content or form, except for one: all submissions should be in MS Word format (.doc or .docx) and be sent via email to archeiothrafstiseditor@gmail.com.